2015

Õpetajate mulgi keele jätkukoolitus

Õpetajate mulgi keele jätkukoolitus on mõeldud ennekõike neile kooli- ja lasteaiaõpetajatele, kes 2012.aastal mulgi keele õppega Mulgi Kultuuri INstituudi eestvõtmisel algust tegid.

Samas ollakse avatud ka uute osalejate suhtes, kes soovivad õppega 2015.aastal liituda, et teadmisi mulgi keelest täiendada ning seda paremini lastele ja noortele edasi anda.

Projekti viib ellu Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi toel.

Ühtse portaali www.mulgimaa.ee loomine

Ühtse Mulgimaa portaali www.mulgimaa.ee loomine
Mulgi Kultuuri Instituudi eestvedamisel ja Leader projekti toel valmis 2015. aasta alguses uuendatud sisu ja kujundusega portaal www.mulgimaa.ee
Portaalist leiab infot Mulgimaast - ajaloost, inimestest, kihelkondadest, rahvarõivastest, toidust jms. Huviline leiab turismi menüüribast nii huviväärsused kui ka söögi- ja majutuskohad ning samast veebist saab ka üle-mulgimaaliste organisatsioonide - Mulgi Kultuuri Instituut ja Mulgimaa Arenduskoda - tegevuste info.
Esimest korda on meil olemas ka mulgikeelne veeb. Mulgikeelsed lood ja info keeleõppijatele on nüüd kõigile ühest kohast leitav.

Ajalehe Üitsainus Mulgimaa väljaandmine

Mulgimaa mulgikeelne häälekandja, ajaleht „Üitsainus Mulgimaa“ on ilmunud juba 2008. aastast, igal aastal 4 numbrit (v.a 2008). Ajalehe iga lehenumbri tiraaž on 3000 eksemplari. Tegemist on maailmas ainukese regulaarselt ilmuva mulgikeelse väljaandega!

Alates 2015. aastast on Ajaleht Üitsainus Mulgimaa Eesti Posti elik Omniva tellitavate ajalehtede nimekirjas. Tellida saab nii veebikeskkonnas kui ka on-lines, tellimiskood on 03053!

Ajalehte annab välja Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi toel.

Ajalehe toimetaja on Kristi Ilves.

Mulgimaa keelepesä

Projektis osalevatest lasteaedadest kõneldakse lastega esialgu ühel päeval kuus ainult mulgi keeles.

Laste vanus on lasteaiati erinev. Projektiga seotud  keeleõpetaja Alli Laande  aitab lasteaedade rühmaõpetajatel õpetada lastele mulgikeelseid laule ja mänge ning igapäevaselt mulgi keeles suhelda.

Õpetatakse mulgi tavasid ja kombeid. Selgitatakse ajaloolist tausta.

Esimest korda viidid keelepesäd Mulgimaal ellu 2014; 2015 on lasteaedu, kus keelepesäsid korraldatakse, varasemaga võrreldes rohkem.

Projekti viib ellu Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi rahalisel toel.

Suur mulgi sõnaraamat

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa  Kultuuriprogramm.

Mulgi suure sõnaraamatu koostamine on jätkuprojekt ja seda suurt tööd tehakse juba neljas aasta.

Sooglemäe arendamine Mulgi Külastuskeskuseks

Aadress: Sooglemäe Ala küla Helme vald Valgamaa 68407. Asukoha skeem

Sooglemäe kinnistu suurus on 6,8 ha, lisaks on Helme vald planeerinud parkla ehituse ja kompleksi perspektiivse laiendus valla maale, sest olemasolev kinnistu piirneb valla maaga ja see maa on broneeritud Mulgi Külastuskeskuse arendamiseks.

Mulgi Külastuskeskus rajatakse olemasoleva talukompleks baasil, kusjuures renoveeritakse erinevad hooned: häärber, maakividest ait, palkait, maakividest laut-tall ja reheait, mis renoveeritakse, aga leiavad kasutamist toimivas külastuskeskuses uues funktsioonis: ekspositsioonid, töötoad, seminariruumid. 

Mulgi Külastuskeskusest kujundatakse omanäoline ja multifunktsionaalne keskus, kus  pakutakse aastaringset tegevust erinevatele sihtgruppidele (kooliõpilased, kohalik kogukond, ettevõtjad, turistid). 

Kompleksi terviklahendusega, ruumide jaotuse ja tootearendusega välditakse muutumist vabaõhumuuseumist, vaid luuakse 21. sajandi vääriline uuenduslik ja innovatiivne ja multifunktionaale külastuskeskus, mis leiab kasutust aastaringselt ning tegevusi pakutakse erinevatele sihtgruppidele.