2015

Ajalehe Üitsainus Mulgimaa väljaandmine

Mulgimaa mulgikeelne häälekandja, ajaleht „Üitsainus Mulgimaa“ on ilmunud juba 2008. aastast, igal aastal 4 numbrit (v.a 2008). Ajalehe iga lehenumbri tiraaž on 3000 eksemplari. Tegemist on maailmas ainukese regulaarselt ilmuva mulgikeelse väljaandega!

Alates 2015. aastast on Ajaleht Üitsainus Mulgimaa Eesti Posti elik Omniva tellitavate ajalehtede nimekirjas. Tellida saab nii veebikeskkonnas kui ka on-lines, tellimiskood on 03053!

Ajalehte annab välja Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi toel.

Ajalehe toimetaja on Kristi Ilves.

Ajalehe eesmärgiks on tutvustada ja hoida elus Mulgi murret ning innustada inimesi seda ka igapäevaselt kasutama. Samuti soovime näidata ja esile tuua Mulgimaa murrakute erinevusi, avaldades tekste erinevates murrakutes.  Ajaleht „Üitsainus Mulgimaa“ on tähtis Mulgimaa uudiste ja sündmuste edastaja ning Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulkide Seltsi tegevuste kajastaja. 

Ajalehes on esindatud järgmised rubriigid:
Persoonilugu „Üits mulk“
Kohaliku toidu tutvustamine – lood, väiketootjad, talud
Lastenurk
Luule- ja kirjandusnurk
Arvamuslugu
Kuulutused Mulgimaal toimuvate sündmuste kohta

Jätkame kirjade/lugude vastuvõtmist lugejatelt, Mulgimaa elanike arvamuslugusid Mulgimaal toimuvatest sündmustest ja põnevatest ettevõtmistest, persoonilugusid põnevatest siin või mujal elavatest mulkidest, mulgi toidu tutvustamist jne. Lehes kajastatakse ka MTÜ Mulgi Kultuuri Instituudi iga-aastaseid ettevõtmisi, uusi väljaandeid, sündmusi. 

Mulgikeelne ajaleht on koht, kus tutvustatakse vanu toite, rahvakombeid, talutöösid, mänge ja kõike muud, mis mulgilik või Mulgimaaga seotud. Samuti kajastatakse ja tutvustatakse kaasaegseid sündmusi, mis aitavad mulgi keelt, kultuuri ja identiteeti alles hoida ja edasi kanda, nt mulgi lastelaagrid, Mulgi mälumäng, mulgikeelsed raamatud, mulgipärased peod jne.

Väljaandja: Mulgi Kultuuri INstituut. Rahaline toetus Mulgimaa Kultuuriprogramm