2015

Mulgimaa keelepesä

Projektis osalevatest lasteaedadest kõneldakse lastega esialgu ühel päeval kuus ainult mulgi keeles.

Laste vanus on lasteaiati erinev. Projektiga seotud  keeleõpetaja Alli Laande  aitab lasteaedade rühmaõpetajatel õpetada lastele mulgikeelseid laule ja mänge ning igapäevaselt mulgi keeles suhelda.

Õpetatakse mulgi tavasid ja kombeid. Selgitatakse ajaloolist tausta.

Esimest korda viidid keelepesäd Mulgimaal ellu 2014; 2015 on lasteaedu, kus keelepesäsid korraldatakse, varasemaga võrreldes rohkem.

Projekti viib ellu Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi rahalisel toel.

ilootprojekti sihtgrupiks olid eelmisel aastal Ritsu Lasteaed Algkooli vanema rühma lapsed (20) ning Ala Põhikooli juures asuva lasteaia rühm (18 last). Läbi laste kaudselt ka lapsevanemad. Kokku oli haaratud pilootprojektiga 58 last, kuna Ritsu lasteaias vahetus sügisel rühm ning 3 eelkooli õpetajat.
Selle aasta projektiga liitub ka Karksi laseaed. Kokku lapsi kolme rühma peale on 63.
Toimumise aeg on  märtsist 2015 kuni veebruar 2016. 

Kuna Mulgimaa kultuuriprogrammi üldeesmärgiks on Mulgimaale omase elulaadi taaselustamine ning väärtustamine, läbi tavade ja kommete ning keelelise eripära õpetamise. Oluline on juba väikeste mudilaste sidumine mulgikeele ja kultuuripärandiga. Läbi laste on võimalik haarata juurde kohalikus kultuuris osalejaid. 
Mida endast kujutab keelepesä? Keelepesä iseenesest  (inglise language nest) on mingi väikese põliskeele  nt (mulgi keele) säilitamisviis laste päevahoius või lasteaias. Nendes asutustes õpetatakse lastele keelt nendes loomulike tegevuste käigus, nt mängimisel, riietumisel, söömisel.

Projekt MUlgi Kultuuri Instituut, keelepesäsid viib läbi Alli Laande.