2016

Mulgi külastuskeskuse rajamist ettevalmistav tegevus

Aadress: Sooglemäe Ala küla Helme vald Valgamaa 68407. Asukoha skeem
Sooglemäe kinnistu suurus on 6,8 ha. Kompleks on Mulgi Kultuuri omanduses.

Lisaks on Helme vald planeerinud parkla ehituse ja kompleksi perspektiivse laiendus valla maale, sest olemasolev kinnistu piirneb valla maaga ja see maa on broneeritud Mulgi Külastuskeskuse arendamiseks.

Mulgi Külastuskeskus rajatakse olemasoleva talukompleks baasil, kusjuures renoveeritakse erinevad hooned: häärber, maakividest ait, palkait, maakividest laut-tall ja reheait, mis renoveeritakse, aga leiavad kasutamist toimivas külastuskeskuses uues funktsioonis: ekspositsioonid, töötoad, seminariruumid. 

Mulgi Külastuskeskusest kujundatakse omanäoline ja multifunktsionaalne keskus, kus  pakutakse aastaringset tegevust erinevatele sihtgruppidele (kooliõpilased, kohalik kogukond, ettevõtjad, turistid). 
Kompleksi terviklahendusega, ruumide jaotuse ja tootearendusega välditakse muutumist vabaõhumuuseumist, vaid luuakse 21. sajandi vääriline uuenduslik ja innovatiivne ja multifunktionaale külastuskeskus, mis leiab kasutust aastaringselt ning tegevusi pakutakse erinevatele sihtgruppidele.

2016. aastal viiakse läbi avatud hange projekteerija leidmiseks ning toimuvad kompleksi projekteerimisööd.

Info: Mulgi Kultuuri Instituut Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee, +372 5185 371

IV Mulgi pidu

Mulgi peo ettevalmistamine ja korraldamine 4. juunil 2016 endises kihelkonnakeskuses Paistus.

Korraldus ja taotleja: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: erinevad toetusprogrammid, Mulgimaa omavalitsused

Loe lähemalt Mulgi peost

Kontakt:+372 5185 371, Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee, kaja.allilender@mulgimaa.ee

Mulgi aabits

Mulgi aabits. Mütäs Mati luu

Tekstid: Ilves Kristi, Laande Alli

Illustraator: Rosenberg Ülle

Kujundaja: Sarv Triinu

64 lk

Trükk Paar

Väljaandja: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Projekti taotlus ja ellu viimine: Mulgi Kultuuri Instituut

Kontakt: Kaja Allilender kaja.allilender@mulgimaa.ee

Mulgi aabitsa esitlus toimus 23.11.2016 Ala Põhikoolis

Neil Viskovi pildid 23.11.2016 Mulgi aabitsa esitlus

Mulgi aabitsat  müüakse 01.12.2016 seisuga järgmistes kohtades:

Tõrva: Mulgi Kultuuri Instituut, Tõrva raamatupood ja Christine gild

Abja-Paluoja: Abja raamatupood

Mustla: Tarvastu käsitöökoda

Tartu: Eesti Rahva Muuseum

Üle Eesti: Apollo raamatupoed ja Apollo e-pood

Suure mulgi sõnaraamatu koostamine

Eesmärk: Suure Mulgi sõnaraamatu koostamine. Suur Mulgi sõnaraamat peaks valmima 2109.

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Viljandimaa eksepertgrupp

Taotleja: Mulgi Kultuuri Instituut

Ellu viimine: Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut ja Mulgi Kultuuri Instituut

Kontakt: Alli Laande alli.laande@karksi.ee

Õpetajatele mulgi keele õpe

Mulgimaa õpetajatele mulgi keele õpetamine ja mulgi keele ringide tegevus Tõrvas, Tarvastus ja Tartus.

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Taotlus: Mulgi Kultuuri Instituut

Kontakt: Alli Laande alli.laande@karksi.ee, Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Mulgimaa laste XX folklooripäev

2016 toimub Mulgimaa laste folklooripäev juba 20. korda.

Tegemist on kõige järjepidevama Mulgimaa lasteaialastele suunatud ettevõtmisega, millel osaleb tavaliselt kuni 250 mudilast ja nende juhendajat.

Päeva sisuks on rühmade mulgikeelsed etteastumised ninh ühiselt mulgikeelsete laulumängude laulmine, mängimine ja ka õppimine.

Eesmärk on lastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude abil tutvustada ja õpetada mulgi keelt ja kultuuri ja oma pärimust.

Mulgi laste folklooripäeval esitatakse eelkõige rahvalaule, -tantse ja -pillimuusikat, kuid tutvustatakse ka rahvakombestikku ja sõnalist pärimust.

Kontakt: Alli Laande alli.laande@gmail.com

Hella Wuolijoki 130. sünniaastapäeva tähistamine

23.07.2016 Helme kihelkonnast pärit pollitikategelase ja kirjaniku Hella Wuolijoki 130. sünniaastapäeva tähistamine Alal.

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Taotlus: Mulgi Kultuuri Instituut

Ellu viimine. Mulgi Kultuuri Instituut, Helme vald ja Helme kiriku Taagepera kogudus

Kontakt: Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee

Mulke talvekuul ja sügüskuul

1. Mulke talvekuul toimus 25.02.2016 Tõõrva kultuurimajas, toetas Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Mulgimaa kultuuriprogramm. Talvekuul toimus koostöös Tartu Ülikooliga.

Mulke talvekuuli päevakava ja esinejad

2. Mulke sügüskuul toimub 25.11.2016 Halliste rahavamajas. Toimub koostöös Tartu Ülikooliga. Toetab Mulgimaa kultuuriprogramm.

Täiendusõppeprogramm FLEE.TK.158 Lõunaeesti keel. Mulgi keel (0,25 EAP ehk 8 tundi)

R, 25.11.2016 kell 11-16
Halliste rahvamaja, Klubi 5, Halliste 69501

Õppejõud Karl Pajusalu, Alli Laande, Kristi Ilves.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Mulgi keele ajalooline kujunemine;
  • Kaasaegsed mulgi keele (õppe)materjalid;
  • Mulgi sõnavara, sh internetisõnastik, vana omasõnavara, mulgi keele uudissõnad.

Registreeru mulke sügüskooli või mki@mulgimaa.ee