2017

Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Projekt: Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele

Asukoht: Sooglemäe Ala küla Tõrva vald 

Sooglemäe kinnistu, mille pindala on 6,8 ha, omanik on Mulgi Kultuuri Instituut

Sooglemäe arendusprojekti järgmised sammud ja ajakava: 

September 2017 toimus arhitektuurikonkurss koostöös Eesti Arhitektide Liiduga

Arhitektuurikonkursile laekunud tööd, sh võidutöö Nüüd Arhitektidelt

Oktoober - jaanuar 2018 Projekteerimine eelprojektini ning Taotluse esitamine PKT 31.01.2018

Taotluse positiivse otsuse korral toimuvad järgnevad tegevused.

Ehitamine 2018 - 2020

Ekspositsioon ja sisustamine 2020 - 2021

Mulgi elamuskeskuse avamine mai 2021

Mulgi Elamuskeskuse projekti kõneisik on Tõrva vallavanem Maido Ruusmann +372 529 7969 maido.ruusmann@torva.ee ;

Lisainfo ka Mulgi Kultuuri Instituut  mki@mulgimaa.ee

Mulgi Elamuskeskuse rajamiseks on toetuse suurus 1 700 189,82 eurot. 

Toetuse abil on kavas rajada Mulgi Elamuskeskus, mille eesmärgiks on luua piirkonda tõmbeobjekt, mis annab uue hingamise Mulgimaa ettevõtlus- ja turismisektorile ning tõstab piirkonna tuntust ja atraktiivsust nii siseriikliku sihtkohana kui ka rahvusvahelisel tasandil. Mulgi Elamuskeskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis nutikate lahenduste abil loob ajaloost inspireeriva tuleviku, ühendab kohalikud ettevõtted ja tooted ning pakub külastajatele teadmisi, meelelahutust, seiklusi ja ootamatuid ideid. Projekti tulemusel arendatakse välja sihtkoha eripära rõhutav uus turismiatraktsioon, mis tugineb ajaloolisel ja kultuurilisel piirkonna pärandil, mida ei ole seni nii ulatuslikult eksponeeritud. Projekti raames on planeeritud ekspositsioonihoone, käsitööait, rehi ürituste korraldamiseks ja ligi 7 ha suurune atraktsioonidega rikastatud väliala.

Projekti toetab Riigi Tugiteenuste Keskus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2020 september

Kontakt: Ave Grenberg, tel 5885 7355, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: Luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Mulgikeelsed uudised ERRi Vikerraadios 2018

Koostöö ERR-iga.

Mulgikeelsed uudised on eetris Vikerraadios teisipäeviti kell 17.05 

Uudiseid toimetab Kristi Ilves, toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm

Kontakt Kristi Ilves: ajaleht@mulgimaa.ee

Mulgimaa võrgustikud

Taotleja ja ellu viija: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: PRIA leader meede: Mulgimaa Arenduskoda

Projekti kestus: 2017- 2021

Projekti eesmärk on luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht.

  • Mulgimaad on tutvustatud siseturul erinevatele sihtgruppidele
  • Mulgimaa külastajate arv ja siin ööbijate arv ning korduvkülatajate arv on kasvamanud
  • Mulgimaad on tutvustatud naabersihturul
  • Kasvab turismist saadav tulu
  • Kasvab Mulgimaa hea maine reisisihina.

Projekti tulemusel valmib Mulgimaa turismistrateegia 2030, arendatakse turismivõrgustikku, toidu- ja käsitöövõrgustikku, osalemine Maamessil 2018, 2019 jne.

Mulgimaa Maamessil 2018

Mulgimaa Maamessil 2019

Kontakt ja info: Ave Grenberg, tel 5885 7355, e-post mki@mulgimaa.ee

Üitsainus Mulgimaa 2018

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa ilmub aastast 2008, tegemist on ainukese mulgikeelse ajalehega.

Ajalehte annab välja Mulgi Kultuuri Instituut, toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm.

Ajaleht ilmub kvartaalselt, trükiarv 2500.

Loe ajalehte siit: Üitsainus Mulgimaa

Ajalehte toimetab Kristi Ilves ajaleht@mulgimaa.ee

Ajalehe levi: tellitav läbi Omniva, Üitsainus Mulgimaa, tellimiskood 03053.

Otsi ajalehte COOP ketist: Tõrva Tõrviku Konsum, Karksi-Nuia Konsum, Abja-Paluoja Konsum, Mõisaküla A ja O, Mustla Konsum, Kärstna A ja O, Paistu A ja O, Suislepa A ja O, Ala A ja O.

Suure Mulgi sõnaraamatu koostamine 2018

Taotlus ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetus: Mulgimaa pärimuskultuuri programm

Kontakt ja projekti juht: Alli Laande 5239 232, alli.laande@gmail.com ;

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa  Kultuuriprogramm

Suur Mulgi sõnaraamatu koostamise neljanda aasta eesmärgiks on täiendada sõnaraamatut 4500 sõna osas. 
Aasta jooksul saab Mulgi sõnaraamatu Eelex-i  veebikeskkonda sisse kantud 4500 kontrollitud ja näitelausetega täiendatud ja tüüpsõnadega märgistatud sõna. Aasta lõppedes on sõnaraamatus ~ 12 000 sõna.  

Mulgi suure sõnaraamatu maht on planeeritud kokku ~16000 sõna. Suur Mulgi sõnaraamat peaks valmima trükitult 2019.

Mulgi Mekk

Mulgimaa retseptiraamatu koostamine ja väljaandmine eesti, mulgi ja inglise keeles koos piltidega.

Taotleja: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetab: PRIA teadmussiire meede

Kontakt: Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee

Mulgimaa vaimne pärand

Taotleja ja täitmine: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetusprogramm: Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks 2015–2019

Kontakt: Kaja Allilender +372 5185 371, mki@mulgimaa.ee

Paljud Mulgimaalt alguse saanud traditsioonilised mustrid, kombed, toidud on levinud üle Eesti ja praegugi laialdaselt kasutusel, kuid enamik inimesi ei tea, kust ja kuidas need on alguse saanud. Projekt annaks võimaluse seostada need kindla paikkonnaga ja anda seeläbi nii mulkidele endile kui teistelegi teada, millega on tegu. Seeläbi saame tugevdada Mulgimaa identiteeti ja innustada märkama ja kasutama just siinsele piirkonnale omast. 

V Mulgi peo ettevalmistamine

V Mulgi pidu toimub 26. mail 2018 Halliste kihelkonnas Abjas.

Seekordse peo teemaks on Eesti Vabariik 100.

Peo ettevalmistused algasid 2016. aasta sügisel. 2017. aastal toetab Mulgi peo ettevalmistamist Mulgimaa kultuuriprogramm.

V Mulgi peo korraldab Mulgi Kultuuri Instituut koostöös Abja Vallavalitsusega (sügisest alates Mulgi vallaga).

Kontakt ja info: Kaja Allilender 5185371 mki@mulgimaa.ee

Õpeteme mulgi kiilt

Taotleja: MKI

Rahastus: Mulgimaa kultuuriprogramm

Mulgi keel õpetatakse 4. aasta Mulgimaa haridusasutuste õpetajatele. Samuti toimuvad mulgi keele ringid Tarvastus, Tõrvas ja Tartus.

Mulke talvekuul ja suvekuul

Mulke talvekuul toimus 28.02.2017 Teemaks oli Kohapärimus ja Kohapärimus Mulgimaal. Koolituse viis läbi Eesti Kohapärimuse Keskusest Jüri Metssalu.

Toetus: Mulgimaa kultuuriprogramm, taotleja MKI