2019

Suur Mulgi Sõnaraamat 20209, jätkuprojekt

2020. aasta eesmärk on viia lõpule suure Mulgi sõnaraamatu sõnaartiklite sisuline toimetamine, kogu sõnaraamatu märksõnade ühtlustamine ja seotud sõnaartiklitele viidete lisamine. Toimetatakse vähemalt 10000 sõnaartiklit ning ühtlustatakse kogu sõnaraamatu sisu u 18000 sõnaartikli ulatuses.

Mulgi sõnaraamatu käsikiri saab 2020. aastal ette valmistatud tehniliseks toimetamiseks, mis võimaldab selle 2020. aastal teha veebis kättesaadavaks ja trükis avaldada. 

Põhjaliku sõnaraamatu olemasolu on vajalik kõigile mulgi keelest huvitatuile.

Projekti juhib ja koordineerib Alli Laande, projekti aitab teostada teadusliku konsultandina professor Karl Pajusalu, tüüpsõnade ja grammatika koostamisel on abiks TÜ doktorant Triin Todesk ja Kristi Ilves. Sõnaraamatut koostatakse Eesti Keele Instituudi elektroonilises sõnaraamatute keskkonnas Eelex.

Suur Mulgi sõnaraamat on väga hea näide kolme ühenduse heast koostööst – Tartu Ülikool, Mulgi Kultuuri Instituut ja Eesti Keeleinstituut, mille tegevust toetab ka Kultuuriministeeriumi Mulgimaa pärimuskultuuri programm.