2020

Mulgimaa tuntuks!

Projekt: Mulgimaa tuntuks!

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 2017 - 2020 september

Kontakt: Ave Grenberg, tel 5885 7355, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk: Luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht. 

Projekti tegevused on suunatud siseturule ja Läti sihtturule.

Mulgimaa võrgustikud

Taotleja ja ellu viija: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: PRIA leader meede: Mulgimaa Arenduskoda

Projekti kestus: 2017- 2021

Projekti eesmärk on luua Mulgimaast kui reisisihist atraktiivsem sihtkoht.

  • Mulgimaad on tutvustatud siseturul erinevatele sihtgruppidele
  • Mulgimaa külastajate arv ja siin ööbijate arv ning korduvkülatajate arv on kasvamanud
  • Mulgimaad on tutvustatud naabersihturul
  • Kasvab turismist saadav tulu
  • Kasvab Mulgimaa hea maine reisisihina.

Projekti tulemusel valmib Mulgimaa turismistrateegia 2030, arendatakse turismivõrgustikku, toidu- ja käsitöövõrgustikku, osalemine Maamessil 2018, 2019 jne.

Mulgimaa Maamessil 2018

Mulgimaa Maamessil 2019

Kontakt ja info: Ave Grenberg, tel 5885 7355, e-post mki@mulgimaa.ee

Mulgi uudised ERRis ja ajalehes Sakala

Mulgikeelsete raadiosaadete eesmärk on Mulgimaa uudiste edastamine mulgi keeles nii mulkidele kui ka teistele mulgi keele ja kultuuri huvilistele inimestele. Keele kasutamine ja edasikandmine uudiste kaudu on paljudele inimestele ainus võimalus kuulata mulgi keelt. Igas saates on vähemalt üks intervjuu või kommentaar. Siiani on uudistes sõna saanud ainult murdekeelt kõnelevad inimesed. 
 

Suur Mulgi Sõnaraamat 20209, jätkuprojekt

2020. aasta eesmärk on viia lõpule suure Mulgi sõnaraamatu sõnaartiklite sisuline toimetamine, kogu sõnaraamatu märksõnade ühtlustamine ja seotud sõnaartiklitele viidete lisamine. Toimetatakse vähemalt 10000 sõnaartiklit ning ühtlustatakse kogu sõnaraamatu sisu u 18000 sõnaartikli ulatuses.

Õpetame mulgi kiilt

Mulgi murdekeele õppe eesmärk on Mulgimaa õpetajatele, lasteaiamudilastele ja erinevas vanuses huvilistele edasi anda teadmisi mulgi keelest ja kultuurist.

  • Õpetajate koolitus toimub erinevates omavalitsustes (Viljandi, Tõrva ja Mulgi vallas), 2020. aasta jaanuarist (va juuni kuni august) kord kuus jätkukoolitusena varemalt väljakujunenud töörütmi järgi. Õpetajate õppe eesmärk on mulgi keele, pärandi, kommete ja tavade osas õpetajaid täiendada, et paremini lastele ja noortele edasi anda.

Mulgimaa laste 23. folkloorifestival

Mulgimaa laste folklooripäeva eesmärk on lastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude abil tutvustada ja õpetada mulgi keelt ja kultuuri ja oma pärimust. 2019. aastal oli folklooripäev kantud põliskeelte aasta temaatikast ning mängiti ja õpiti pärimuslaule ja mänge. 

 

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa

Ajalehe eesmärgiks on tutvustada ja hoida elus Mulgi murret ning innustada inimesi seda ka igapäevaselt kasutama. Samuti soovime näidata ja esile tuua Mulgimaa murrakute erinevusi, avaldades tekste erinevates murrakutes. Ajaleht Üitsainus Mulgimaa on tähtis Mulgimaa uudiste ja sündmuste edastaja ning Mulgi Kultuuri Instituudi, Mulgimaa Arenduskoja ja Mulkide Seltsi tegevuste kajastaja. 

 

Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng “NUPUTE VÄLLÄ”

Mälumänguga soovitakse:
● äratada õpilastes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu;
● ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa;
● siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades seeläbi nooremas põlvkonnas paikkondlikku identiteeditunnet;
● arendada õpilastes koostöötamise oskusi ja laiendada silmaringi;
● tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Mulgimaa lauamäng "Sõõr ümmer Mulgimaa"

Mulgimaa elanike igapäevakasutuses olev mulgikeelne lauamäng aitab kaasa kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele, on toeks ning abi- ja õpivahendiks mulgi keele õppel. Kogupere lauamäng aitab siduda noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga, laiendades seeläbi kohalikus kultuuris osalejate ringi.

Mulgikeelne Täheke 2020

Mulgikeelse Tähekese annab välja Eesti Tähekese peatoimetus,

MKI on koostööpartner ja toimetaja on Kristi Ilves.

Toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm.