Meedia

2005. aaste 20. septembrel ollive Vikerraadiun edimest kõrda mulgikiilse uudise.

Akatusen olli saateke kümme minutit pikk ja eetrin üle nädäli vaheldumisi võrukiilside uudistege. Prilla om saade viieminutiline ja kullete saap sedä egä nädäl – tõisibe kell 18.45.

Kui mitu mulgikiilset saadet selle kümne aaste joosul om kokku tettu, ei tää enämb kennigi, a kik nii om linti lugenu Kristi Ilves. Saaten om sõna saanu Ants Taul, Alli Laande, Kalle Gaston, Ene Saar ja väige pallu tõisi Mulgimaa inimesi. Kaits kõrda om Mulgi uudisten kõnelnu kah president Toomas Hendrik Ilves.

Enambiste kõneldes saaten pallald mulgi kiilt, a kuulda om ollu kah muid murdit. Väige arva om kah kirjakiilset juttu eetrise lastu. Prilla saap vanembit saatit Vikerraadiu kodulehe päält järgi kah kullete.

Kulle siit https://vikerraadio.err.ee/1024036/mulgikeelsed-uudised