Arhitektuur

Barclay de Tolly mausoleum

Kõrgklassitsistlikus stiilis mausoleum on ehitatud 1823. aastal Peterburi arhitekti, akadeemik Apollon Štšedrini projekti järgi. 

Mausoleumi fassaadi kaunistab kahe sambaga portikus ja selle kohal paiknev suur segmentkaarne aken. Obeliskikujulise hauamonumendi on loonud skulptor Vassili Demut-Malinovski. Mausoleum on avatud muuseumina.

Suursugune hauaehitis on maa-aluse hauakambriga, mille tellispõrandale on asetatud vürst Barclay de Tolly ja tema abikaasa sarkofaagid koos metallist pärgadega. Hauakambri kohal asub altariruumina kujundatud kabel, mille keskel viib trepp hauakambrisse.

Kabeli avara kaarega raamitud ahtamas idaseinas paikneb marmorist, porfüürist, graniidist ja pronksist valmistatud hauamonument, mis koosneb kõrgest 4 m kõrgusest obeliskist ja vürsti büstist koos leinava Venemaa ning Pallas Athena allegooriliste figuuridega.
Monument toetub massiivsele pjedestaalile, mille esiküljel oleval reljeefil on kujutatud 1814. aasta Vene vägede sissemarssi Pariisi.

Kahel pool reljeefi paiknevad pjedestaalil mõõga ja pärjaga trofeekimbud, büsti jalamil kompositsioon võimusümbolitega.
Hoone eksterjööris on rõhk peafassaadil, mis on kujundatud sümboolse triumfiväravana. Kompositsiooni põhielementideks on laiad rustikapilastrid, suur lünettaknaga arhitraav ja sellest astmelise frontoonina kerkiv atika.

Kesksel sissepääsul on kahe sambaga portikus, mida kaunistavad hilisklassitsistlikud dekoorielemendid: tamme- ja õlipuuokstest ning palmilehtedest bareljeefid. Portikuse frontooni viiluvälja ehib kõrgreljeefne metallvapp, mille tekstilindil on väejuhi diviis. Säilinud on ka algsed klassitsistlikud tammelehtedest rosettidega metalluksed (Kaur Alttoa, 1982; Juhan Maste, 1999).

Jõgevestega oli Barclay de Tolly nimi seotud alates tema abiellumisest 1791.a Helene Auguste Eleanore von Smitteniga, kes oli pärit Jõgevestest. Oma naise kaudu sai väejuht Jõgeveste mõisa omanikuks.