Arhitektuur

Halliste kihelkonna taluhäärberid - moodsa taluelu sümbolid

Talude päriseksostmine muutis põhjalikult kogu elu-olu.

Uute moodsate taluelamute ehitamine oli Eestis lahutamatult seotud talude päriseksostmisega. Teisiti ei olnud see ka Hallistes – oma talu pärisperemeheks saades asuti suure innuga majapidamist uuendama ning üks tähtsamaid ettevõtmisi oli majaehitamine.

Esimene talu osteti siinmail juba 1843. aastal Abja mõisas: samast vallast pärit vennad Johann ja Henn Kasse (Kase) omandasid 4000 hõberubla eest parun Georg Stackelbergilt Losu-Epu kolmehobusetalu.

Juba üheksa aastat hiljem olid nad tasunud kogu ostusumma koos intressidega (EAA 3760.2.119.147–162). Talude ostmise protsessi tegelikuks alguseks Hallistes ning kogu Eestis võib pidada 1853. aastat, mil Abja „hull parun“ Reinhold von Stackelberg müüs korraga ära 25 talu ning 1854. aastal veel neli talu. 

Heiki Pärdi artikkel