Arhitektuur

Mõisaküla raudteekasarmud

Mõisakülas on Radtee tn 3, 4, 5, 6 ja 7 peaaegu autentsel kujul säilinud tsaariaegne töölisasula tänav.

Kasarmutänava agulimiljöö on hämmastavalt ehe: lisaks tööliselamutele on säilinud suurem osa kõrvalhoonetest. Kuna nii kuure, käimlaid ja ka elamuid pole aastakümneid remonditud, siis on üldpilt terviklik, samas erinevas seisus. Osa kasarmutest on tühjad või pooltühjad.

1897. aastal Mõisaküla-Viljandi raudteeliin (Mulgi raudtee), millest sai alguse Mõisaküla linna areng. Paar aastat hiljem alustas Mõisakülas tööd raudteetehas ning töölistele ehitati raudtee äärde kasarmud. Rööbiti raudteega asetatud pikad kasarmuhooned on 1- korruselised, millele on hiljem katusekorrusele korterid välja ehitatud. Aknaid ning räästast ääristab ajastule omane saelõige.

Tihedalt üksteisele järgnevad majad moodustavad tiheda struktuuriga tänava, mida täiendavad iga maja ees teisel pool “tänavat” paiknevad kuurid, välikäimlad ning mätaskeldrid. Interjööris säilinud algsed uksed jne.