Vaimne kultuuripärand

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanded Mulgimaalt

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on üks elava pärandi hoidmise ja mõtestamise vahendeid, kus Eesti kogukonnad, sõltumata suurusest, asukohast, tegevusalast või päritolust, tutvustavad oma elavat pärandit. Nimistu juhindub UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni põhimõtetest ja loodi veebikeskkonnana 2010. aastal. Nimistu sissekandeid koostavad pärandikandjad ja nimistut haldab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Mulgimaalt on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse tehtud järgmised sissekanded: 

Arhailine mulgi muster rahvarõivastel ja tänapäeva tarbeesemetel

Kama valmistamine ja söömine Mulgimaal

Mardi- ja kadripäeva tähistamine Karksi ja Halliste kihelkonnas

Mulgi kapsaste valmistamine ja söömine Mulgimaal

Mulgi keel

Mulgi korbi valmistamine ja söömine Mulgimaal

Mulgi pudru valmistamine ja söömine Mulgimaal

Mulgi sõbade valmistamine Tarvastus

Mulgi toit

Odrakaraski küpsetamine Mulgimaal

Paastumaarjapäeva tähistamine Karksi kihelkonnas

Toomingavitstest korvi punumine Mulgimaal

Torupilli valmistamine ja mängimine Mulgimaal

Verivorsti tegu ja söömine Abja-Paluojal